Otsituimad TOP 5

Actifed 60mg+2.5mg tablet N12 (0)

Hingamissüsteem >  Nasaalsed preparaadid
Nimetus: Actifed 60mg+2.5mg tablet N12
Toimeained: Pseudoephedrine+Triprolidine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: McNeil
ATC kood R01BA81
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

ACTIFED tabletid on näidustatud nina limaskesta turse vähendamiseks nohu korral; sh allergilise nohu korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

ACTIFED tablette ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:

allergia (ülitundlikkuse) korral ravimis sisalduva pseudoefedriini, triprolidiini või abiainete ning akrivastiini suhtes;

patsientidel, kes kasutavad (või on viimase 2 nädala jooksul tarvitanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAOI (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all;

patsientidel, kes kasutavad antibakteriaalset preparaati furasolidooni, sümpatomimeetilisi dekongestante (nohuravimeid) või beeta-blokaatoreid;

raske kõrgvererõhutõve või südame pärgarterite ateroskleroosi korral;

patsientidel, kellel on raske neerupuudulikkus, suhkurtõbi, feokromotsütoom, kilpnäärme ületalitlus või kinnise nurga glaukoom; - alla 12-aastased lapsed.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ACTIFED tabletid, kui

teil esineb maksahaigus või mõõdukas neerupuudulikkus

teil esineb eesnäärme suurenemine

teil esineb uriini peetus

teil esineb kinnise nurga glaukoom

kui teil esineb veresoonte ahenemine

kui te kasutate vererõhku alandavaid ravimeid, tritsüklilisi antidepressante, teisi sümpatomimeetilise toimega dekongestante, söögiisu vähendajaid ja amfetamiini-sarnaseid psühhostimulaatoreid

kui te annate uriinianalüüsi, informeerige oma arsti ACTIFED’i tarvitamisest, sest see võib muuta analüüside tulemusi.

Võtmine koos teiste ravimitega

Informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Informeerige oma arsti, kui tarvitate või olete hiljuti tarvitanud

depressioonivastaseid ravimeid, eriti juhul kui tarvitate monoamiinioksüdaasi inhibiitoreid või tritsüklilisi antidepressante;

teisi nina limaskesta turset vähendavaid ravimeid;

kõrge vererõhu raviks määratud ravimeid;

antibakteriaalset preparaati furasolidoon;

südame glükosiide;

närvisüsteemi mõjutavaid ravimeid;

tungaltera alkaloide;

söögiisu alandajaid;

amfetamiinilaadseid psühhostimulaatoreid; - rahustava toimega ravimeid.

Seda ravimit ei tohi kasutada laste rahustamiseks.

ACTIFED tablettide tarvitamine koos toidu ja joogiga

ACTIFED tablettide kasutamise ajal on soovitatav hoiduda alkoholist, kuna see võib tugevdada ACTIFED’i unisust tekitavat toimet.

Rasedus ja imetamine

Konsulteerige arsti või apteekriga enne ükskõik millise ravimi kasutamist. Raseduse ja imetamise ajal tohib ACTIFED’i kasutada ainult arsti soovitusel.

Informeerige arsti, kui te olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

ACTIFED võib põhjustada unisust, häirida tähelepanu nõudva tegevuse sooritamist ja reaktsioonikiirust. On soovitatav hoiduda autojuhtimisest ja liikuvate mehhanismidega töötamisest kuni individuaalse mõju selgumiseni.

Oluline teave mõningate ACTIFED tablettide koostisainete suhtes

Ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

KUIDAS KASUTADA ACTIFED TABLETTE

Annustamine

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1 tablett 3…4 korda ööpäevas. Maksimaalne annus on 4 tabletti ööpäevas.

Eakad patsiendid võivad kasutada tavalisi täiskasvanu annuseid.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

ACTIFED tabletid on näidustatud nina limaskesta turse vähendamiseks nohu korral; sh allergilise nohu korral.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ACTIFED TABLETTIDE KASUTAMIST

ACTIFED tablette ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:

allergia (ülitundlikkuse) korral ravimis sisalduva pseudoefedriini, triprolidiini või abiainete ning akrivastiini suhtes;

patsientidel, kes kasutavad (või on viimase 2 nädala jooksul tarvitanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAOI (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all;

patsientidel, kes kasutavad antibakteriaalset preparaati furasolidooni, sümpatomimeetilisi dekongestante (nohuravimeid) või beeta-blokaatoreid;

raske kõrgvererõhutõve või südame pärgarterite ateroskleroosi korral;

patsientidel, kellel on raske neerupuudulikkus, suhkurtõbi, feokromotsütoom, kilpnäärme ületalitlus või kinnise nurga glaukoom; - alla 12-aastased lapsed.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ACTIFED tabletid, kui

teil esineb maksahaigus või mõõdukas neerupuudulikkus

teil esineb eesnäärme suurenemine

teil esineb uriini peetus

teil esineb kinnise nurga glaukoom

kui teil esineb veresoonte ahenemine

kui te kasutate vererõhku alandavaid ravimeid, tritsüklilisi antidepressante, teisi sümpatomimeetilise toimega dekongestante, söögiisu vähendajaid ja amfetamiini-sarnaseid psühhostimulaatoreid

kui te annate uriinianalüüsi, informeerige oma arsti ACTIFED’i tarvitamisest, sest see võib muuta analüüside tulemusi.

Võtmine koos teiste ravimitega

Informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Informeerige oma arsti, kui tarvitate või olete hiljuti tarvitanud

depressioonivastaseid ravimeid, eriti juhul kui tarvitate monoamiinioksüdaasi inhibiitoreid või tritsüklilisi antidepressante;

teisi nina limaskesta turset vähendavaid ravimeid;

kõrge vererõhu raviks määratud ravimeid;

antibakteriaalset preparaati furasolidoon;

südame glükosiide;

närvisüsteemi mõjutavaid ravimeid;

tungaltera alkaloide;

söögiisu alandajaid;

amfetamiinilaadseid psühhostimulaatoreid; - rahustava toimega ravimeid.

Seda ravimit ei tohi kasutada laste rahustamiseks.

ACTIFED tablettide tarvitamine koos toidu ja joogiga

ACTIFED tablettide kasutamise ajal on soovitatav hoiduda alkoholist, kuna see võib tugevdada ACTIFED’i unisust tekitavat toimet.

Rasedus ja imetamine

Konsulteerige arsti või apteekriga enne ükskõik millise ravimi kasutamist. Raseduse ja imetamise ajal tohib ACTIFED’i kasutada ainult arsti soovitusel.

Informeerige arsti, kui te olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

ACTIFED võib põhjustada unisust, häirida tähelepanu nõudva tegevuse sooritamist ja reaktsioonikiirust. On soovitatav hoiduda autojuhtimisest ja liikuvate mehhanismidega töötamisest kuni individuaalse mõju selgumiseni.

Oluline teave mõningate ACTIFED tablettide koostisainete suhtes

Ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

KUIDAS KASUTADA ACTIFED TABLETTE

Annustamine

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1 tablett 3…4 korda ööpäevas. Maksimaalne annus on 4 tabletti ööpäevas.

Eakad patsiendid võivad kasutada tavalisi täiskasvanu annuseid.

Kui te unustate ACTIFED tablette võtta

Kui te unustate annuse võtmata, manustage see esimesel võimalusel, kuid ärge võtke korraga kahte annust. Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga.

Kui te kasutate ACTIFED tablette rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise kahtluse korral konsulteerige arstiga. Võtke arsti juurde kaasa ravim või selle pakend, et arst teaks, millist ravimit olete tarvitanud.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka ACTIFED põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (>1/100 kuni <1/10):

unisus, agitatsioon, peavalu, psühhomotoorne häire;

kusepeetus, suukuivus, nägemishäired, iiveldus ja oksendamine.

Harv (>1/10 000 kuni <1/1000):

madal vererõhk, peapööritus, segasus, depressioon, unehäired, treemor (värisemine), krambid, südamepekslemine, südame rütmihäired, ülitundlikkusreaktsioonid, verehäired, maksa talitlushäired.

Väga harv (<1/10 000):

tahhükardia, südame löögisageduse häired, vererõhu tõus;

ärrituvus, ärevus, rahutus, erutuvus, unetus, hallutsinatsioonid ja mania; - nahalööve ja muud ülitundlikkusreaktsioonid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C, niiskuse ja valguse eest kaitstult. Pärast pakendil märgitud kõlblikkuaja lõppu mitte kasutada.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida ACTIFED tabletid sisaldavad

Toimeained on pseudoefedriinvesinikkloriid ja triprolidiinvesinikkloriid. Iga tablett sisaldab 60 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi ja 2,5 mg triprolidiinvesinikkloriidi.

Abiained on laktoos, tärklis, povidoon, magneesiumstearaat, destilleeritud vesi.

Kuidas ACTIFED välja näeb ja pakendi sisu

Valge ümmargune poolitusjoonega kaksikkumer tablett, mille ühele küljele on pressitud märgistus „M2A“. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Karbis on 12 tabletti (PVC/PVDC/alumiiniumfooliumist blisterpakendis).

Müügiloa hoidja: McNeil Products Ltd. c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG,

Ühendkuningriik

Tootja:

Janssen-Cilag

Domaine de Maigremont 27100 Val de Reuil Prantsusmaa.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustika Keskuse Apteek

Tammsaare tee 116, Tallinn
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti, Põlva Apteek

Mäe tn 2a, Põlva linn, Põlva maakond
7996350
polvapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kunda Apteek, Kunda, Kasemäe tn

Kasemäe tn 12, Kunda linn, Lääne-Viru maakond
3221688
tiina.salusaar@mail.ee; kundaapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating