Otsituimad TOP 5

Bromhexine Grindeks 8mg tablet N50 (0)

Hingamissüsteem >  Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid
Nimetus: Bromhexine Grindeks 8mg tablet N50
Toimeained: Bromhexine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Grindeks
ATC kood R05CB02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Bromhexine-Grindeks on rögalahtisti, mis veeldab röga ja kergendab selle väljaköhimist.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Bromhexine-Grindeks’it

Kui te olete allergiline (ülitundlik) broomheksiini või ravimi mõne koostisosa suhtes.

Koos köharefleksi pärssivate köharavimitega (nt. kodeiin), eriti enne magamaheitmist. Selline kombinatsioon takistab röga väljaköhimist.

Kui teil on mao- või kaksteistsõrmikuhaavand.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Bromhexine-Grindeks

Ravimit tuleb manustada ettevaatlikult nõrgestatud organismiga haigetele, samuti haigetele, kel esineb bronhiaalastma ja bronhivalendiku mehhaanilise kitsenemisega patsientidele (raskendatud sekreedi väljutamine bronhidest).

Broomheksiin ärritab seedetrakti limaskesta, mistõttu tuleb ravimit manustada ettevaatlikkusega patsientidele, kellel esineb anamneesis mao- või kaksteistsõrmikuhaavand.

Raske maksa- või neerupuudulikkusega patsientidel on broomheksiini ja tema metaboliitide eritamine organismist raskendatud.

Informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Bromhexine-Grindeks soodustab antibiootikumide (erütromütsiin, tsefaleksiin) imendumist kopsukoesse nende samaaegsel tarvitamisel.

Bromhexine-Grindeks’it võib kasutada koos bronhilõõgastite ja südamepreparaatidega. Samaaegne kasutamine mitmesuguste põletikuvastaste ja antireumaatiliste ravimitega (näiteks salitsülaatide, fenüülbutasooni ja oksüfenüülbutasooniga) võib suurendada mao limaskesta ärritavat toimet.

Kasutamine koos toidu ja joogiga

Ravimit kasutatakse söögikordadest sõltumatult.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Kliinilisi uuringuid rasedatega ei ole teostatud, mistõttu ravim on raseduse ajal vastunäidustatud. Broomheksiin eritub väikestes kogustes rinnapiima, mistõttu tuleb rinnaga toitmine ravimi kasutamise ajaks lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Bromhexine-Grindeks ei mõjuta võimet juhtida transpordivahendeid või käsitseda mehhanisme.

Oluline teave mõningate Bromhexine-Grindeks koostisainete suhtes

Bromhexine-Grindeks tabletid sisaldavad sahharoosi ja laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Bromhexine-Grindeks’it alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit võetakse suukaudselt 3 korda päevas söögikordadest sõltumatult, vajadusel koos veega.

Ühekordne annus täiskasvanutele on 8...12 mg (16) mg, 6...14-aastastele lastele 4...8 mg.

Ravitoime avaldub tavaliselt 2...5. manustamispäeval. Ravikuur kestab mitu päeva, krooniliste haiguste korral paar nädalat.

Kui teile tundub, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Bromhexine-Grindeks’it rohkem kui ette nähtud

Siiani pole broomheksiini üleannustamise juhtumeid kirjeldatud. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole.

Kui te unustate Bromhexine-Grindeks’it võtta


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Bromhexine-Grindeks põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Broomheksiin on tavaliselt hästi talutav.

Harva võivad tekkida seedetraktihäired (isupuudus, iiveldus, valu ja ebamugavustunne kõhupiirkonnas), on täheldatud lühiajalist aminotransferaaside aktiivsuse suurenemist vereseerumis. Võimalikud on ka teised kõrvaltoimed nagu peavalu, pearinglus, higistamine. Kõrvaltoimed kaovad tavaliselt ravimi ärajätmisel.

Harva võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (naha- ja limaskestade lööve, näoturse, õhupuudus, palavik, väga harva anafülaktiline šokk). Allergiasümptomite avaldumisel tuleb ravi katkestada. Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Bromhexine-Grindeks sisaldab

Toimeaine on broomheksiinvesinikkloriid (Bromhexinum).

1 tablett sisaldab 4 mg või 8 mg broomheksiinvesinikkloriidi.

Abiained on sahharoos, laktoosmonohüdraat, kartulitärklis, magneesiumstearaat.

Kuidas Bromhexine-Grindeks välja näeb ja pakendi sisu Valged ümmargused kaldservaga tabletid.

10 tabletti blisterpakendis. 5 blistrit kartongkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

AS GRINDEKS. Krustpils 53, Riga, LV-1057, Läti.

Tel.: + 371 67083205

Fax: + 371 67083505

E-mail: grindeks@grindeks.lv

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal Tondi 33, 11316 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tõrva Keskapteek

Valga tn 3, Tõrva linn, Valga maakond
7632104
benu.5120@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating