Otsituimad TOP 5

Coldrex 500mg+5mg+20mg+30mg+25mg tablet N12 (0)

Närvisüsteem >  Analgeetikumid
Nimetus: Coldrex 500mg+5mg+20mg+30mg+25mg tablet N12
Toimeained: Paracetamol+Phenylephrine+Terpin hydrate+Ascorbic acid+Caffeine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: GlaxoSmithKline
ATC kood N02BE86
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Coldrex tabletid leevendavad lühiajaliselt gripi ja külmetushaiguste vaevusi. Nende vaevuste hulka kuuluvad peavalu, külmavärinad, lihas- ja liigesvalud, ninalimaskesta turse, valulikkus ninakõrvalkoobastes ja neelamisvalulikkus.

Coldrex tabletid sisaldavad paratsetamooli, mis on valuvaigistava ja palavikkualandava toimega; fenüülefriinvesinikkloriidi, mis on ninalimaskesta turset vähendava ja ninakõrvalkoobaste põletikku leevendava toimega ning aitab kergendada ninahingamist; kofeiini, mis on mõõdukalt ergutava toimega; terpiinhüdraati, millel on rögalahtistav toime ning askorbiinhapet (C-vitamiini), mis aitab taastada viirushaiguse ja nohu algstaadiumis vähenenud C-vitamiini hulka.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Coldrex tabletid sisaldab paratsetamooli ja dekongestanti.Ärge võtke seda ravimit koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega või koos ravimitega, mida kasutatakse külmetuse ja gripi sümptomite ning ninakinnisuse leevendamiseks.

See ravim sisaldab kofeiini. Selle ravimi võtmisel tuleb vältida liigset kofeiini tarbimist (nt kohvi, tee ja mõned purgijoogid).

Ärge kasutage Coldrex´i:

Kui te olete allergiline (ülitundlik) paratsetamooli, kofeiini, fenüülefriinvesinikkloriid, terpiinhüdraadi, askorbiinhappe, või ravimi mõne teise abiaine suhtes;

kui te võtate tritsüklilisi antidepressante (näiteks amitriptüliin) või kui te olete võtnud antidepressante, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoriteks;kui teil on maksa- või neeruprobleemid;

kui teil on kõrge vererõhk või südamehaigus;

kui teil on suhkurtõbi;

kui teil on kilpnäärme ületalitlus;

kui teil on vereloomehäire:

kui teil esineb glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus

kui te võtate teisi ravimeid (vt altpoolt).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Coldrex:

Konsulteerige oma arstiga enne ravimi kasutamist.

kui teil on glaukoom (silmasisese rõhu tõus);

kui teil on feokromotsütoom (neeru läheduses paiknev kasvaja);

kui teil on eesnäärme suurenemine;

kui teil on veresoonte haigus (nagu Raynaud’ sündroom)

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud järgmisi ravimeid:

koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega;

koos teiste ninakinnisust leevendavate ravimite või külmetusevastaste ravimitega;

kui te võtate varfariini või teisi verd vedeldavaid ravimeid;

kui te võtate beetablokaatoreid (südamehaiguste ja kõrgvererõhutõve ravimid);

• kui te võtate tritsüklilisi antidepressante (näiteks amitriptüliin) või kui te olete võtnud antidepressante, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoriteks;

kui te võtate söögiisu suurendavaid või vähendavaid preparaate;

• kui te võtate südameravimeid (näiteks digoksiin);

kui te võtate metoklopramiidi või domperidooni (iivelduse ja oksendamise vastased ravimid);

kui te võtate kolestüramiini, et vähendada vere kolesteroolisisaldust.

Öelge oma arstile või apteekrile kui te olete hiljuti võtnud mõnda ravimit, eirit ülaltoodud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Seda ravimit ei tohi kasutada raseduse ajal. Imetamise ajal pidage enne kasutamise nõu oma arstiga. Ei ole soovitav kasutada imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada uimasust ja pearinglust. Sellisel juhul ärge juhtuge autot ega kasutage masinaid.

Oluline teave mõningate Coldrex tabletide koostisainete suhtes

Sisaldab värvainet päikeseloojangu kollane (E110), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Coldrex´i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ainult suukaudseks manustamiseks.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed:

1…2 tabletti iga 4…6 tunni järel vastavalt vajadusele. Mitte rohkem kui 8 tabletti 24 tunni jooksul. Ärge kasutage kauem kui 7 päeva ilma arstiga konsulteerimata.

6...12-aastased lapsed:

½ …1 tablett iga 4…6 tunni järel vastavalt vajadusele. Mitte rohkem kui 4 tabletti 24 tunni jooksul. Ärge kasutage kauem kui 3 päeva ilma arstiga konsulteerimata.

Ärge andke seda ravimit alla 6-aastastele lastele.

Ärge ületage ettenähtud annust ja ärge võtke sagedamini kui iga 4 tunni tagant. Sümptomite püsimisel konsulteerige arstiga ja lõpetade Coldrex’i võtmine.

Kui teil on tunne, et Coldrex´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke seda ravimit koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega või koos ravimitega, mida kasutatakse külmetushaiguse sümptomite ning ninakinnisuse leevendamiseks.

Kui te võtate Coldrex´i rohkem kui ette nähtud

Paratsetamool võib üleannustamise korral põhjustada maksakahjustust. Üleannustamise korral tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole ka siis, kui enesetunne ei ole häiritud.

Kui te unustate Coldrex´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Coldrex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Selle ravimi võtmise ajal võivad tekkida peavalu, uimasus, närvilisus, unehäired, vererõhu tõus, iiveldus ja oksendamine.

Lõpetage otsekohe ravimi võtmine ja teavitage oma arsti:

kui teil tekib allergiline reaktsioon, näiteks nahalööve või -sügelus, millega võivad vahel kaasneda hingamisprobleemid või huulte, keele, kurgu või näopiirkonna turse;

kui teil tekib nahalööve või naha pindmise kihi irdumine või suu limaskesta haavandid;

kui teil on atsetüülsalitsüülhappe või mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite võtmisel tekkinud varem hingamisprobleemid ja need tekivad ka selle ravimi võtmisel;

kui teil tekivad teadmata põhjusel verevalumid või verejooks;

kui teil tekib nägemise kaotus, mis võib olla tingitud silma tõusnud siserõhust. Seda juhtub väga harva ja suurema tõenäosusega glaukoomiga inimestel;

kui teil on ebatavaliselt kiire südametegevus või kui teile tundub, et südametegevus on kiirenenud või ebaregulaarne;

kui teil on urineerimisraskused. See tekib suurema tõenäosusega meestel, kellel on tegemist suurenenud eesnäärmega.

Kõik need reaktsioonid esinevad harva.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Hoida lastele varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage Coldrex´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Coldrex sisaldab

Toimeained on: paratsetamool, kofeiin, fenüülefriinvesinikkloriid, terpiinhüdraat ja askorbiinhape Üks tablett sisaldab:

Paratsetamool 500 mg

Kofeiin 25 mg

Fenüülefriinvesinikkloriid 5 mg

Terpiinhüdraat 20 mg Askorbiinhape 30 mg

Abiained on: lahustuv tärklis, maisitärklis, talk, steariinhape, polüvidoon, kaaliumsorbaat, naatriumlaurüülsulfaat ja värvaine päikeseloojangu kollane (E110).

Kuidas Coldrex välja näeb ja pakendi sisu

Kapslikujuline, üks tabletti pool valge, teine oranž, oranžile poolele sissepressitud kiri “Coldrex”

Pakend sisaldab 12 või 24 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

GlaxoSmithKline Export Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ühendkuningriik.

Tootja

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd, Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford, Iirimaa. või

S.C EUROPHARM S.A, 2 Panselelor St., Brasov, 500419, Rumeenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 2, Tallinn 11415Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Vabaduse Apteek

Vabaduse väljak 10, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6463041
A032@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating