Otsituimad TOP 5

DIAZEPAM DESITIN Rectal solution 5mg N5 (0)

Närvisüsteem >  Psühholeptikumid
Nimetus: DIAZEPAM DESITIN Rectal solution 5mg N5
Toimeained: Diazepam(R)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Desitin Arzneimittel GmbH
ATC kood N05BA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Diazepam Desitin sisaldab toimeainena diasepaami, mis on bensodiasepiini rühma trankvillisaator. Diasepaam on psühhotroopne aine hirmu, erutuse ja ängistuse vähendamiseks, aga ka rahustava ja und soodustava toimega. Lisaks on diasepaamil lihaseid lõõgastav ja krambivastane toime.

Näidustused

Üldanesteesia sissejuhatamine. Ärevusseisundid. Krambisündroom, epileptiline staatus, febriilsed krambid. Alkoholivõõrutusnähud.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Diazepam Desitin’i:

kui te olete ülitundlik (allergiline) diasepaami või ravimi mõne koostisosa suhtes.

kui teil on äge mürgistus, mis on tekitatud alkoholi, uinuti, valuvaigisti või psühhotroopse ravimiga (neuroleptikum, antidepressant või liitium).

kui teil esinevad hingamishäired une ajal (uneapnoe sündroom). - kui teil on krooniline pulmonaalne puudulikkus.

Vastsündinul ja väikelapsel vanuses kuni 6 kuud on ravimi kasutamine vastunäidustatud, v.a elutähtsad näidustused haiglatingimustes.

Diasepaam ei ole soovitatav psühhootilise haiguse esmaseks raviks.

Diasepaami ei tohiks kasutada foobilised või sundmõtetega patsiendid. Diasepaami ei peaks kasutama ainsa vahendina depressiooni või depressiooniga seotud ärevuse korral, sest nii võib suureneda suitsiidioht.

Diasepaami ei tohiks anda lastele ilma selle sammu vajalikkust hoolikalt kaalumata. Ravi kestvus peaks olema minimaalne. Kuna Diazepam Desitin rektaallahus sisaldab bensüülalkoholi 37,5 mg, ei tohi seda kasutada enneaegsetel imikutel ja kuni 3-aastastel lastel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Diazepam Desitin:

kui teil on neerude- või maksatalitlushäired.

kui teil on äge silmasisese rõhu kõrgenemine (kitsa nurgaga glaukoom).

kui teil on lihaskoordinatsiooni häired (tserebraalne või spinaalne ataksia).

kui teil on anamneesis ravimsõltuvus (alkohol, ravimid, narkootikumid).

kui teil on maksafunktsiooni raske häire.

Diasepaami ei tohi kasutada kaotusvaluga inimesed, sest ravim võib inhibeerida psühholoogilist kohastumist.

Diazepam Desitin’i kasutamine koos toidu ja joogiga:

Diazepam Desitin rektaallahusega ravi ajal tuleb vältida alkoholi tarbimist, sest alkohol võib mõjustada diasepaami toimet ettearvamatus suunas.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Seda ravimit tohib raseduse ajal kasutada ainult erandjuhtudel ja hädavajadusel. Rasestumise korral ravi ajal selle preparaadiga tuleb kohe informeerida arsti, kes otsustab, kas jätkata ravi või mitte.

Diasepaami pikaajaline kasutamine raseduse ajal võib vastsündinul põhjustada võõrutusnähte harjumuse ja sõltuvuse tõttu. Suurte annuste manustamine enne sünnitust või selle ajal võib vastsündinul põhjustada kehatemperatuuri langust, vererõhu langust, hingamise pärssimist ja imemisvõime pärssimist (nn lõdva imiku sündroom).

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Diazepam Desitin rektaallahust ei tohi rinnaga toitmise ajal kasutada, sest diasepaam ja tema metaboliidid erituvad rinnapiima. Kui ravi on hädavajalik, tuleb rinnaga toitmine lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Patsiendid, keda ravitakse Diazepam Desitin rektaallahusega, ei tohiks juhtida autot või teisi masinaid 24 tunni jooksul pärast viimase annuse manustamist. See on eriti oluline, kui samaaegselt on kasutatud ka alkoholi.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Samaaegne teiste tsentraalselt toimivate ravimite (nt psühhotroopsed ained (kasutatakse vaimsete häirete ravis), uinutite, mõnede valuvaigistite, anesteetikumide ja isegi antihistamiinsete ravimite (ravimid, mida kasutatakse nt allergiate ja külmetushaiguste ravis)) kasutamine, samuti alkoholi tarvitamine tugevdab vastastikku toimet.

Lihaseid lõõgastavate ravimite toime võib tugevneda.

Samaaegne ravi tsimetidiini või omeprasooliga (kasutatakse seedetrakti haavandite ravis) võib tugevdada ja pikendada diasepaami toimet. Suitsetajatel võib diasepaami eritumine kiireneda.

Teofülliini (kasutatakse astma ravis) väikesed annused vähendavad diasepaami rahustavat toimet.

Diasepaam võib pärssida levodopa (kasutatakse Parkinson’i tõve ravis) toimet.

Harvadel juhtudel võib diasepaami toimel aeglustuda fenütoiini (kasutatakse epilepsia ravis) metabolism ning tugevneda toime. Fenobarbitaal ja fenütoiin (kasutatakse krampide ravis) võivad kiirendada diasepaami metabolismi.

Teiste pikaajaliselt kasutatavate ravimite (nt tsentraalsed vererõhku alandavad ravimid, βadrenoblokaatorid, antikoagulandid, südameglükosiidid) ja diasepaami koosmanustamisel on raske võimalikke koostoimeid ette näha. Diasepaami tuleb sel juhul kasutada ettevaatlikult.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Diazepam Desitin sisaldab toimeainena diasepaami, mis on bensodiasepiini rühma trankvillisaator. Diasepaam on psühhotroopne aine hirmu, erutuse ja ängistuse vähendamiseks, aga ka rahustava ja und soodustava toimega. Lisaks on diasepaamil lihaseid lõõgastav ja krambivastane toime.

Näidustused

Üldanesteesia sissejuhatamine. Ärevusseisundid. Krambisündroom, epileptiline staatus, febriilsed krambid. Alkoholivõõrutusnähud.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE DIAZEPAM DESITIN’i KASUTAMIST

Ärge kasutage Diazepam Desitin’i:

kui te olete ülitundlik (allergiline) diasepaami või ravimi mõne koostisosa suhtes.

kui teil on äge mürgistus, mis on tekitatud alkoholi, uinuti, valuvaigisti või psühhotroopse ravimiga (neuroleptikum, antidepressant või liitium).

kui teil esinevad hingamishäired une ajal (uneapnoe sündroom). - kui teil on krooniline pulmonaalne puudulikkus.

Vastsündinul ja väikelapsel vanuses kuni 6 kuud on ravimi kasutamine vastunäidustatud, v.a elutähtsad näidustused haiglatingimustes.

Diasepaam ei ole soovitatav psühhootilise haiguse esmaseks raviks.

Diasepaami ei tohiks kasutada foobilised või sundmõtetega patsiendid. Diasepaami ei peaks kasutama ainsa vahendina depressiooni või depressiooniga seotud ärevuse korral, sest nii võib suureneda suitsiidioht.

Diasepaami ei tohiks anda lastele ilma selle sammu vajalikkust hoolikalt kaalumata. Ravi kestvus peaks olema minimaalne. Kuna Diazepam Desitin rektaallahus sisaldab bensüülalkoholi 37,5 mg, ei tohi seda kasutada enneaegsetel imikutel ja kuni 3-aastastel lastel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Diazepam Desitin:

kui teil on neerude- või maksatalitlushäired.

kui teil on äge silmasisese rõhu kõrgenemine (kitsa nurgaga glaukoom).

kui teil on lihaskoordinatsiooni häired (tserebraalne või spinaalne ataksia).

kui teil on anamneesis ravimsõltuvus (alkohol, ravimid, narkootikumid).

kui teil on maksafunktsiooni raske häire.

Diasepaami ei tohi kasutada kaotusvaluga inimesed, sest ravim võib inhibeerida psühholoogilist kohastumist.

Diazepam Desitin’i kasutamine koos toidu ja joogiga:

Diazepam Desitin rektaallahusega ravi ajal tuleb vältida alkoholi tarbimist, sest alkohol võib mõjustada diasepaami toimet ettearvamatus suunas.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Seda ravimit tohib raseduse ajal kasutada ainult erandjuhtudel ja hädavajadusel. Rasestumise korral ravi ajal selle preparaadiga tuleb kohe informeerida arsti, kes otsustab, kas jätkata ravi või mitte.

Diasepaami pikaajaline kasutamine raseduse ajal võib vastsündinul põhjustada võõrutusnähte harjumuse ja sõltuvuse tõttu. Suurte annuste manustamine enne sünnitust või selle ajal võib vastsündinul põhjustada kehatemperatuuri langust, vererõhu langust, hingamise pärssimist ja imemisvõime pärssimist (nn lõdva imiku sündroom).

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Diazepam Desitin rektaallahust ei tohi rinnaga toitmise ajal kasutada, sest diasepaam ja tema metaboliidid erituvad rinnapiima. Kui ravi on hädavajalik, tuleb rinnaga toitmine lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Patsiendid, keda ravitakse Diazepam Desitin rektaallahusega, ei tohiks juhtida autot või teisi masinaid 24 tunni jooksul pärast viimase annuse manustamist. See on eriti oluline, kui samaaegselt on kasutatud ka alkoholi.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Samaaegne teiste tsentraalselt toimivate ravimite (nt psühhotroopsed ained (kasutatakse vaimsete häirete ravis), uinutite, mõnede valuvaigistite, anesteetikumide ja isegi antihistamiinsete ravimite (ravimid, mida kasutatakse nt allergiate ja külmetushaiguste ravis)) kasutamine, samuti alkoholi tarvitamine tugevdab vastastikku toimet.

Lihaseid lõõgastavate ravimite toime võib tugevneda.

Samaaegne ravi tsimetidiini või omeprasooliga (kasutatakse seedetrakti haavandite ravis) võib tugevdada ja pikendada diasepaami toimet. Suitsetajatel võib diasepaami eritumine kiireneda.

Teofülliini (kasutatakse astma ravis) väikesed annused vähendavad diasepaami rahustavat toimet.

Diasepaam võib pärssida levodopa (kasutatakse Parkinson’i tõve ravis) toimet.

Harvadel juhtudel võib diasepaami toimel aeglustuda fenütoiini (kasutatakse epilepsia ravis) metabolism ning tugevneda toime. Fenobarbitaal ja fenütoiin (kasutatakse krampide ravis) võivad kiirendada diasepaami metabolismi.

Teiste pikaajaliselt kasutatavate ravimite (nt tsentraalsed vererõhku alandavad ravimid, βadrenoblokaatorid, antikoagulandid, südameglükosiidid) ja diasepaami koosmanustamisel on raske võimalikke koostoimeid ette näha. Diasepaami tuleb sel juhul kasutada ettevaatlikult.

KUIDAS DIAZEPAM DESITIN’i KASUTADA

Kasutage Diazepam Desitin’i alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Tavaline annus täiskasvanutele on ravi algul 5...10 mg. Vajadusel võib 10...15 min pärast manustamist korrata, maksimaalselt kuni 30 mg. Lapsele kehakaaluga kuni 15 kg 5 mg diasepaami, kehakaaluga üle 15 kg 10 mg, vajadusel võib täiendavalt manustada 5...10 mg. Maksimaalne toime saabub 11...23 min pärast.

Manustamist võib vajadusel korrata 2...4 tunni pärast.

Üldanesteesia sissejuhatamine. Täiskasvanule ja üle 3-aastasele lapsele 1 tund enne üldanesteesia sissejuhatamist 10 mg diasepaami, alla 3-aastasele lapsele ja eakatele 5 mg diasepaami.

Ägedad ängistus-, pinge- ja ärevusseisundid, febriilsed krambid või teetanus. Täiskasvanule 5...10 mg diasepaami. Kuni 3-aastasele lapsele kehakaaluga 10...15 kg 5 mg diasepaami, üle 3-aastasele lapsele kehakaaluga üle 15 kg 10 mg. Vajadusel võib manustamist korrata 3...4 tundi pärast esimest manustamist.

Epileptiline staatus. Täiskasvanule ja üle 3-aastasele lapsele 10 mg diasepaami, alla 3aastasele lapsele ja vanurile 5 mg diasepaami. Vajadusel võib 5 min pärast annust korrata. Enne kirurgilisi või diagnostilisi protseduure, operatsioonijärgselt sedatsiooniks. Õhtul enne operatsiooni 10...20 mg diasepaami.

Operatsioonijärgselt 5...10 mg diasepaami, vajadusel võib manustamist korrata.

Suurenenud lihastoonusega seisundid. Maksimaalannus 10...20 mg diasepaami ööpäevas jagatuna mitmeks osaks või üksikannusena 5...10 mg ööseks. Lapsed vajavad tavaliselt väiksemaid annuseid.

Lisamärkused annustamiseks. Noorukile kehakaaluga üle 50 kg võib manustada täiskasvanu annuse.

Eakale patsiendile, aju orgaanilise kahjustuse, vereringehäirete, hingamispuudulikkuse või neeru- ja/või maksafunktsiooni häirete korral tuleb manustada väiksem annus: ravi algul 5 mg 1 kord ööpäevas. Annust võib vajadusel astmeliselt suurendada. Maksimaalne rektaalne üksikannus ei tohi ületada 5 mg (see kehtib ka patsiendi suhtes, kellele manustatakse samaaegselt teisi tsentraalselt toimivaid ravimeid).

Rektaaltuubi fooliumümbris tuleb eemaldada alles vahetult enne kasutamist.

Rektaaltuubis olev lahus manustatakse rektaalselt.

Ravimi manustamiseks tuleb laps keerata kõhuli või külili, täiskasvanu külili.

Ühe Diazepam Desitin rektaaltuubi sisu on ette nähtud kasutamiseks ühekorraga.

Avada fooliumpakend, keerata lahti otsik ja avada tuub.

Viia tuub täies pikkuses pärakusse. Lastel kehakaaluga alla 15 kg tuleb seda teha ainult pooles pikkuses. Tuubi tuleb hoida otsaga allapoole. Seejärel tühjendada tuubi sisu täielikult, surudes kolbi kindlalt pöidla ja nimetissõrmega.

Tuubi eemaldamisel rektumist tuleb tuubile surumist jätkata, vältimaks vedeliku tuubi tagasiimendumist. Patsiendi tuharaid tuleb vedeliku väljavoolamise takistamiseks lühikest aega kokku suruda.

Kasutamise kestvuse peab määrama arst.

Kui teil on tunne, et Diazepam Desitin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Diazepam Desitin’i rohkem, kui ette nähtud:

Üleannustamise korral tuleb kohe konsulteerida arstiga ning võimalusel näidata talle ravimit ja seda infolehte.

Mürgistuse nähud võivad avalduda tugevamalt alkoholi ja teiste sedatiivselt toimivate ravimite mõju all.

Kerge üleannustmise sümptomiteks võivad olla nt segasus, väsimus, kõnnaku ja liigutuste häired (ataksia), düsartria, vererõhu langus, lihasnõrkus. Kui tekib üks või mitu ülalmainitud sümptomitest, tuleb kohe konsulteerida arstiga, kes otsustab seisundi raskuse ja esmaabivõtete rakendamise üle.

Raske üleannustamise korral võib esineda eluliste funktsioonide, eriti hingamiskeskuse pärssumine.

Kui te unustate Diazepam Desitin’i kasutada:

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Toimed, mis tekivad pärast ravimi Diazepam Desitin’i kasutamise lõpetamist:

Ärge lõpetage ravi ilma arstiga konsulteerimata. See võib ohustada ravi efektiivsust.

Ravi järsk katkestamine, eriti pärast pikaajalist ravi, võib põhjustada 2…4 päeva pärast unetust ja unenägude sagenemist. Tugevamalt võivad väljenduda ärevus, pingeseisund ja agiteeritus ning sisemine rahutus. Võib avalduda ka treemor, higistamine, raskel juhul võivad tekkida ohtlikud füüsilised ja vaimsed reaktsioonid (nt krambid) ja sümptomaatiline psühhoos (võõrutusdeliirium). Seetõttu tuleb ravi lõpetada järg-järgult annust vähendades.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Diazepam Desitin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on sedatsioon, uimasus, peavalud, lihasnõrkus, pearinglus (vanemas eas on kukkumise oht), ataksia (lihaskoordinatsiooni häired), segasusseisund, ebaselge kõne, värinad, nürinenud emotsioonid, vähenenud erksus, väsimus, topeltnägemine, nüstagm (tahtmatud silmade liigutused). Harva esinevad kõrvaltoimed on suukuivus, suurenenud isu, gastrointestinaalsed ja visuaalsed häired, ikterus (naha ja silmavalgete kollasus), uriinipeetus, madal vererõhk, bradükardia (südame löögisagedus alla 60 löögi/min), liibido muutused, menstruatsiooni häired, naha reaktsioonid, kõri spasm, rindkere valu, hingamise depressioon ja apnoe.

Vastuvõtlikel patsientidel võib tulla ilmsiks seni märkamata depressioon. Bensodiasepiinide kasutamisel võivad tekkida paradoksaalsed reaktsioonid (rahutus, ärritatus, ebastabiilsus, vihahood, illusioonid, õudusunenäod, psühhoosid, hallutsinatsioonid), sagedamini lastel ja eakatel inimestel.

Pikaajalise ravi korral võib tekkida tolerantsus.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

On lubatud lühiajaline hoidmine kõrgematel temperatuuridel (nt erakorraline abi).

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Toimeaine on diasepaam. Rektaallahus tuubis (2,5 ml) sisaldab 5 mg või 10 mg diasepaami.

Abiained on bensüülalkohol, propüleenglükool, alkohol (96%), bensoehape, naatriumbensoaat, vesi.

Kuidas Diazepam Desitin välja näeb ja pakendi sisu

Rektaallahus tuubis (2,5 ml) 5 mg või 10 mg, 5 tk pakendis.

Müügiloa hoidja/Tootja

Desitin Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214

D-22335 Hamburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

NIINA NEGLASON

Oru 4

41531 JÕHVI

Tel: 33 56 391

Infoleht viimati kooskõlastatud augustis 2009Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Tori Apteek

Pärnu mnt 3, Tori alevik, Tori vald, Pärnu maakond
4466053
toriapteek@gmail.com
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Paide Vee Tänava Apteek

Vee tn 3, Paide linn, Järva maakond
3850470
paideapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pärnu Linnaapteek

Pikk tn 11, Pärnu
4441367
linna@pharmac.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Soldino Apteek

Mõisa tn 5, Narva linn, Ida-Viru maakond
3563426
labeliaapt@hot.ee; soldinoapt@inbox.ru
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Raja Apteek, Tartu, Aardla tn

Aardla tn 114, Tartu linn, Tartu maakond
7390254
apteek@apteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating