Otsituimad TOP 5

Gripp-Heel tablet N50 (0)

Taimsed ja ravimisarnased preparaadid >  Taimsed ja ravimisarnased preparaadid
Nimetus: Gripp-Heel tablet N50
Toimeained: homeopathic preparations(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Heel Biologische Heilmittel
ATC kood T01RS02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Gripp-Heeli, kui te olete allergiline või ülitundlik Gripp-Heel’i toimeainete või mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Gripp-Heel, kuna antud preparaat sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Gripp-Heel`i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Gripp-Heel`i alati täpselt nii, nagu arst on Teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 1 tablett 3-5 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni. Haiguse algstaadiumis võib võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Kui teil on tunne, et Gripp-Heeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Gripp-Heel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Preparaat sisaldab taimseid komponente. Harvadel juhtudel võib esineda allergilisi reaktsioone.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Gripp-Heel’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Gripp-Heel sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

1. Aconitum napellus D4 120 mg
2. Bryonia D4 60 mg
3. Lachesis D12 60 mg
4. Eupatorium perfoliatum D3 30 mg
5. Phosphorus D5 30 mg

Abiaine: magneesiumstearaat 1,5 mg

Kuidas Gripp-Heel välja näeb ja pakendi sisu Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.

Müügiloa hoidja ja tootja.

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-135

Faks. +49 7221 501 440

E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS

Võru tn 11

13612 Tallinn

Eesti

Tel. +372 - 6328 830 e-mail:info@aconit.eeApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sillamäe Apteek Kannike, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 22/1b, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3977 561
kanharuapt@hot.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 09:00 - 18:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustika Keskuse Apteek

Tammsaare tee 116, Tallinn
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Vabaduse Apteek

Vabaduse väljak 10, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6463041
A032@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating