Otsituimad TOP 5

HEDELIX S.A. Oral drops, solution 40mg 50ml N1 (0)

Hingamissüsteem >  Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid
Nimetus: HEDELIX S.A. Oral drops, solution 40mg 50ml N1
Toimeained: Luuderohu ekstrakt(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Krewel Meuselbach
ATC kood R05CA84
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
  - 10% 
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

HEDELIX s.a. on taimne preparaat, mida kasutatakse röga lahtistamiseks üle 2-aastastel lastel ja täiskasvanutel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage HEDELIX s.a. köhatilku:

arginiinsuktsinaat-süntetaasi puuduse korral organismis (ainevahetushaigus kusiaine ainevahetustsüklis);

ülitundlikkuse korral toimeaine või ravimis sisalduvate abiainete suhtes;

alla kahe aastastel lastel (larüngospasmi tekke oht);

bronhiaalastmaga patsientidel ning haiguste korral, millega kaasneb hingamisteede ülitundlikkus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga HEDELIX

HEDELIX s.a. sisalduvate aroomiainete mentooli, eukalüpti- ja piparmündiõli(aroomiaine) inhaleerimine võib põhjustada hingetust või astmahoo tekkimist

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate, või olete hiljuti kasutanud muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

HEDELIX s.a. kasutamine koos toidu ja joogiga Tilkade sissevõtmine ei olene toidukordadest.

Rasedus ja imetamine

Seda ravimit ei tohiks ilma arsti nõuandeta kasutada, kuna kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ettevaatusabinõusid ei nõuta.

Oluline teave mõningate HEDELIX s.a. koostisainete suhtes

HEDELIX s.a. on suhkruvaba ja alkoholivaba. Seetõttu sobib ta kasutamiseks ka suhkruhaigetel ja patsientidel, kes peavad alkoholist hoiduma. Taimsete ekstraktiivainete sisalduse tõttu võivad HEDELIX s.a. köhatilgad mõnikord muutuda seismisel häguseks, samuti võib tilkade maitse muutuda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

HEDELIX s.a. on taimne preparaat, mida kasutatakse röga lahtistamiseks üle 2-aastastel lastel ja täiskasvanutel.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE HEDELIX S.A. KASUTAMIST

Ärge kasutage HEDELIX s.a. köhatilku:

arginiinsuktsinaat-süntetaasi puuduse korral organismis (ainevahetushaigus kusiaine ainevahetustsüklis);

ülitundlikkuse korral toimeaine või ravimis sisalduvate abiainete suhtes;

alla kahe aastastel lastel (larüngospasmi tekke oht);

bronhiaalastmaga patsientidel ning haiguste korral, millega kaasneb hingamisteede ülitundlikkus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga HEDELIX

HEDELIX s.a. sisalduvate aroomiainete mentooli, eukalüpti- ja piparmündiõli(aroomiaine) inhaleerimine võib põhjustada hingetust või astmahoo tekkimist

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate, või olete hiljuti kasutanud muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

HEDELIX s.a. kasutamine koos toidu ja joogiga Tilkade sissevõtmine ei olene toidukordadest.

Rasedus ja imetamine

Seda ravimit ei tohiks ilma arsti nõuandeta kasutada, kuna kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ettevaatusabinõusid ei nõuta.

Oluline teave mõningate HEDELIX s.a. koostisainete suhtes

HEDELIX s.a. on suhkruvaba ja alkoholivaba. Seetõttu sobib ta kasutamiseks ka suhkruhaigetel ja patsientidel, kes peavad alkoholist hoiduma. Taimsete ekstraktiivainete sisalduse tõttu võivad HEDELIX s.a. köhatilgad mõnikord muutuda seismisel häguseks, samuti võib tilkade maitse muutuda.

KUIDAS HEDELIX S.A. KÖHATILKU VÕTTA

Võtke HEDELIX s.a. köhatilku alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatavad annused on:

täiskasvanud ja üle 10-aastased lapsed: 31 tilka 3 korda päevas (vastavalt 300 mg ravimit ööpäevas);

4…10-aastased lapsed: 21 tilka 3 korda päevas (vastavalt 200 mg ravimit ööpäevas); - 2…4-aastased lapsed: 16 tilka 3 korda päevas (vastavalt 150 mg ravimit ööpäevas);

HEDELIX s.a. köhatilku võtta sisse lahjendamata koos piisava koguse veega. Väikelastele soovitatakse Hedelix s.a. tilku anda koos tee või mahlaga. Võtta koos toiduga või söömisaegade vahel.

Mitte võtta Hedelix s.a. tilku rohkem kui mõne päeva jooksul kui Teie arst ei ole soovitanud teisiti. Konsulteerige arstiga, kui teile tundub, et ravimi toime pole piisav või on liiga tugev.

Kui te võtate HEDELIX s.a. köhatilku rohkem kui ette nähtud

Ühe või kahe üksikannuse (täiskasvanutel 30…60 tilka) üleannustamisel mürgistusnähte tavaliselt ei teki.

Suurte koguste sissevõtmine võib põhjustada iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust ja rahutusseisundeid. Teatage oma arstile, kui tekivad haigusnähud, mida seostate selle ravimi tarvitamisega.

Kui te unustate HEDELIX s.a. võtta

Jätkake ravi nende annustega, mis eespool näidatud või teile arsti poolt määratud. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka HEDELIX s.a. põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Tundlikel isikutel võivad tekkida mao-sooletrakti kaebused. Alla kahe aastastel lastel võib tekkida larüngospasm (kõrispasm) koos kaasnevate hingamishäiretega.

Kõrvalnähtude tekkimisest, mida seostate antud ravimi kasutamisega, informeerige oma arsti!

Kaebuste püsimisel või hingelduse, palaviku ning mädase või verise rögaerituse tekkimisel konsulteerida koheselt arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi

Ravimi kõlblikkusaeg on trükitud pakendile. Ärge kasutage HEDELIX s.a. pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida HEDELIX s.a. sisaldab

- Toimeaine on luuderohulehtede ekstrakt

1 ml sisaldab 0,04 g luuderohulehtede ekstrakti (2,2…2,9 :1).

Ekstraktiivained: 50 mahuprotsenti etanool, propüleenglükool (98:2)

- Abiained on Propüleenglükool, glütserool,: tähtaniisiõli, eukalüptiõli, mentool ja piparmündiõli.

Kuidas HEDELIX s.a. välja näeb ja pakendi sisu

HEDELIX s.a. köhatilgad on 20 ml, 50 ml või 100 ml tumedast klaasist pudelis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Krewel Meuselbach GmbH, D-53783 Eitorf, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

Müügiloa hoidja esindaja Balti riikides:

Krewel Meuselbach Office Riga, Kleistu 24, LV-1067, Riga, LatviaApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustika Keskuse Apteek

Tammsaare tee 116, Tallinn
Hindamine ratingratingratingratingrating

Orissaare Apteek

Kuivastu mnt 28, Orissaare alevik, Orissaare vald, Saare maakond
4545578
karinv@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ujula apteek

Ujula tn 2, Tartu linn, Tartu maakond
7339911
benu.5138@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõe apteek

Narva mnt 21, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6610310
benu.5128@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating