Otsituimad TOP 5

ISDN Ratiopharm 5mg tablet N50 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Südamehaiguste ravi
Nimetus: ISDN Ratiopharm 5mg tablet N50
Toimeained: Isosorbide dinitrate(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Ratiopharm
ATC kood C01DA08
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

ISDN-ratiopharm 5 mg on ravim, mida kasutatakse südame pärgarterite verevarustushäirete raviks.

Kasutusalad

Sublingvaalne ehk keelealune manustamine

Ägeda stenokardiahoo profülaktika ja ravi (valud südames pärgarterite verevarustushäirete tõttu).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage ISDN-ratiopharm 5 mg järgmistel juhtudel:

ülitundlikkus nitroühendite suhtes

äge vereringe puudulikkus (šokk, vereringe kollaps)

kardiogeenne šokk, juhul kui intraaortaalne kontrapulsatsiooni või positiivsete inotroopsete preparaatide abil saavutatud piisavat vasaku vatsakese/lõpp-diastoolse rõhu tõusu

väga madal vererõhk (väljendunud hüpotensioon: süstoolne vererõhk alla 90 mmHg)

hüpertroofiline, obstruktiivne kardiomüopaatia (südamelihase haigus südame siseruumi ahenemisega), konstriktiivne perikardiit (ahendav südamepaunapõletik) ja perikardi tamponaad (südamepauna tamponaad)

samaaegne erektsioonihäirete ravis kasutatavate ravimite sildenafiili, vardenafiili ja tadalafiili manustamine, kuna need ravimid võivad isosorbiitdinitraadi vererõhku alandavat toimet oluliselt võimendada.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ISDN-ratiopharm 5 mg:

madal täitumisrõhk, nt äge südamelihase infarkt, vasaku vatsakese funktsiooni langus (vasaku poole puudulikkus). Vältida tuleks süstoolse vererõhu langust alla 90 mmHg

aordi- ja/või mitraalklapi ahenemine (aordi- ja/või mitraalstenoos)

kalduvus vereringe regulatsioonihäirete tekkeks madala vererõhu tõttu (ortostaatilised vereringe regulatsioonihäired)

koljusisese (intrakraniaalse) rõhu tõusu põhjustavad haigused (siiamaani on koljusisise rõhu tõusu täheldatud ainult glütseroolnitraadi suurte annuste intravenoossel manustamisel)

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Raseduse ajal võib isosorbiitdinitraati kasutada vaid äärmise ettevaatlikkusega arsti selgete ettekirjutuste järgi, sest rasedatel kasutamise kohta puuduvad piisavad kogemused. Loomkatsed ei ole andnud viiteid lootekahjustuste kohta.

Imetamine

Ei ole teada, kas isosorbiitdinitraat eritub rinnapiima. Imetavatel emadel tuleb ravimit kasutada ettevaatusega. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal, tuleb tähelepanu pöörata ravimi võimalikele toimetele vastsündinule.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Isosorbiitdinitraat võib ka ettekirjutuste kohase kasutamise puhul muuta reaktsioonikiirust, mille tulemusena halveneb autojuhtimise ja masinatega töötamise võime. Eriti kehtib see ravikuuri alguses, annuse suurendamisel ja preparaatide vahetamisel, samuti koostoimes alkoholiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Samaaegne teiste veresooni laiendavate ravimite (vasodilataatorite), vererõhku langetavate

(antihüpertensiivsete), β-adrenoblokaatorite, kaltsiumikanalite antagonistide, neuroleptikumide või tritsükliliste antidepressantide ja alkoholi manustamine võib suurendada ISDN-ratiopharm 5 vererõhku alandavat toimet.

Lämmastikmonooksiidi doonorite (nt ISDN-ratiopharm 5 mg toimeaine) ja samaaegne erektsioonihäirete ravis kasutatavate ravimite sildenafiili, vardanafiili ja tadalafiili kasutamisel võib vererõhku alandav toime märkimisväärselt tugevneda (vt “Vastunäidustused”).

Annustamisintervall eelpool toodud ravimite ja isosorbiitdinitraadi vahel peaks olema vähemalt 24 tundi.

ISDN-ratiopharm 5 mg samaaegne kasutamine koos dihüdroergotamiiniga võib põhjustada viimase taseme tõusu ja seeläbi suurendada tema vererõhku tõstvat toimet.

Oluline teave mõningate ISDN-ratiopharm 5 mg koostisainete suhtes

Ravim sisaldab abiainena laktoosi ja mannitooli. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

ISDN-ratiopharm 5 mg on ravim, mida kasutatakse südame pärgarterite verevarustushäirete raviks.

Kasutusalad

Sublingvaalne ehk keelealune manustamine

Ägeda stenokardiahoo profülaktika ja ravi (valud südames pärgarterite verevarustushäirete tõttu).

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ISDN-RATIOPHARM 5 MG KASUTAMIST

Ärge kasutage ISDN-ratiopharm 5 mg järgmistel juhtudel:

ülitundlikkus nitroühendite suhtes

äge vereringe puudulikkus (šokk, vereringe kollaps)

kardiogeenne šokk, juhul kui intraaortaalne kontrapulsatsiooni või positiivsete inotroopsete preparaatide abil saavutatud piisavat vasaku vatsakese/lõpp-diastoolse rõhu tõusu

väga madal vererõhk (väljendunud hüpotensioon: süstoolne vererõhk alla 90 mmHg)

hüpertroofiline, obstruktiivne kardiomüopaatia (südamelihase haigus südame siseruumi ahenemisega), konstriktiivne perikardiit (ahendav südamepaunapõletik) ja perikardi tamponaad (südamepauna tamponaad)

samaaegne erektsioonihäirete ravis kasutatavate ravimite sildenafiili, vardenafiili ja tadalafiili manustamine, kuna need ravimid võivad isosorbiitdinitraadi vererõhku alandavat toimet oluliselt võimendada.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ISDN-ratiopharm 5 mg:

madal täitumisrõhk, nt äge südamelihase infarkt, vasaku vatsakese funktsiooni langus (vasaku poole puudulikkus). Vältida tuleks süstoolse vererõhu langust alla 90 mmHg

aordi- ja/või mitraalklapi ahenemine (aordi- ja/või mitraalstenoos)

kalduvus vereringe regulatsioonihäirete tekkeks madala vererõhu tõttu (ortostaatilised vereringe regulatsioonihäired)

koljusisese (intrakraniaalse) rõhu tõusu põhjustavad haigused (siiamaani on koljusisise rõhu tõusu täheldatud ainult glütseroolnitraadi suurte annuste intravenoossel manustamisel)

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Raseduse ajal võib isosorbiitdinitraati kasutada vaid äärmise ettevaatlikkusega arsti selgete ettekirjutuste järgi, sest rasedatel kasutamise kohta puuduvad piisavad kogemused. Loomkatsed ei ole andnud viiteid lootekahjustuste kohta.

Imetamine

Ei ole teada, kas isosorbiitdinitraat eritub rinnapiima. Imetavatel emadel tuleb ravimit kasutada ettevaatusega. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal, tuleb tähelepanu pöörata ravimi võimalikele toimetele vastsündinule.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Isosorbiitdinitraat võib ka ettekirjutuste kohase kasutamise puhul muuta reaktsioonikiirust, mille tulemusena halveneb autojuhtimise ja masinatega töötamise võime. Eriti kehtib see ravikuuri alguses, annuse suurendamisel ja preparaatide vahetamisel, samuti koostoimes alkoholiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Samaaegne teiste veresooni laiendavate ravimite (vasodilataatorite), vererõhku langetavate

(antihüpertensiivsete), β-adrenoblokaatorite, kaltsiumikanalite antagonistide, neuroleptikumide või tritsükliliste antidepressantide ja alkoholi manustamine võib suurendada ISDN-ratiopharm 5 vererõhku alandavat toimet.

Lämmastikmonooksiidi doonorite (nt ISDN-ratiopharm 5 mg toimeaine) ja samaaegne erektsioonihäirete ravis kasutatavate ravimite sildenafiili, vardanafiili ja tadalafiili kasutamisel võib vererõhku alandav toime märkimisväärselt tugevneda (vt “Vastunäidustused”).

Annustamisintervall eelpool toodud ravimite ja isosorbiitdinitraadi vahel peaks olema vähemalt 24 tundi.

ISDN-ratiopharm 5 mg samaaegne kasutamine koos dihüdroergotamiiniga võib põhjustada viimase taseme tõusu ja seeläbi suurendada tema vererõhku tõstvat toimet.

Oluline teave mõningate ISDN-ratiopharm 5 mg koostisainete suhtes

Ravim sisaldab abiainena laktoosi ja mannitooli. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

KUIDAS ISDN-RATIOPHARM 5 MG KASUTADA

Kasutage ISDN-ratiopharm 5 mg’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju ja kui tihti peab ISDN-ratiopharm 5 mg kasutama?

Annustamine on individuaalne, sõltuvalt vajadusest.

Kui teil on tunne, et ISDN-ratiopharm 5 mg’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Märkus: hoolimata muutumatust annustamisest ja püsivast nitraatide tasemest, on täheldatud toime vähenemist.

Kuidas ja millal peab ISDN-ratiopharm 5 mg kasutama? Sublingvaalne ehk keelealune manustamine

Näiteks hoo puhul või enne koormust lasta tabletil keele all või põses sulada või tablett närida ja ilma alla neelamata suhu jätta.

Kui kaua peab ISDN-ratiopharm 5 mg kasutama?

Kasutamise kestuse üle otsustab arst.

Kui te võtate ISDN-ratiopharm 5 mg rohkem kui ette nähtud

Kahtlusest üleannustamisele ISDN-ratiopharm 5 mg suurte kogustega peab koheselt teavitama oma arsti. Sõltuvalt üleannustamise suurusest võivad ilmneda nii tugev vererõhu langus (hüpotensioon) koos reflektoorse pulsisageduse kiirenemisega, nõrkustunne, pearinglus ja uimasus kui ka peavalud, nahapunetus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Kui te unustate ISDN-ratiopharm 5 mg kasutada


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka ISDN-ratiopharm 5 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuid kõigil neid ei teki.

Ravi alustamisel võib sageli tekkida peavalu, mis ravi jätkudes mõne päevaga enamasti kaob.

Vahetevahel võib ravimi esmakordsel kasutamisel ja ka annuste suurendamisel tekkida vererõhu langus ja/või ortostaatiline hüpotensioon (püsti tõustes tekkiv järsk vererõhu langus või vereringehäired), mille tõttu võib tekkida reflektoorne südamelöögisagedus kiirenemine, uimasus, peapööritus ja nõrkusetunne.

Harva võivad tekkida iiveldus, oksendamine, hetkeline nahapunetus ja allergilised nahareaktsioonid.

Harvadel juhtudel võivad vererõhu suure languse tõttu stenokardia sümptomid ägeneda.

Harva on täheldatud kollapsiseisundit bradüarütmia (pulsi aeglustumine ja südamerütmi häire) ja teadvuse kao tekkega.

Üksikutel juhtudel võib tekkida eksfoliatiivne dermatiit (põletikuline nahahaigus).

Märkus: on kirjeldatud nii tolerantsuse teket (toime vähenemine) kui ka ristuvat tolerantsust teiste nitroühendite suhtes (ravimi toime vähenemine eelnenud ravi puhul teiste nitraat-preparaatidega). Hoidmaks ära toime vähenemist või kadumist, peab vältima suurte annuste pidevat kasutamist.

Nõuanne: ISDN-ratiopharm 5 mg annustamisel võib tingituna suhtelisest verevoolu ümberjaotumisest halvemini ventileeritud kopsuosadesse (hüpoventileeritud alveolaarid) tekkida mööduv hapnikusisalduse vähenemine arteriaalses veres (hüpokseemia) ja südame pärgarterite verevarustushäiretega (koronaartõbi) patsientidel viia südamelihase verevarustuse vähenemiseni (isheemia).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Kui te peaksite endal täheldama ülalnimetatud kõrvaltoimeid, teavitage sellest oma arsti, et ta saaks otsustada sümptomite raskusastme ja vajadusel edasiste abinõude üle. Esimeste ülitundlikkusreaktsiooni sümptomite puhul ei tohi ISDN-ratiopharm 5 mg rohkem kasutada.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ISDN-ratiopharm 5 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida ISDN-ratiopharm 5 mg sisaldab

Toimeaine on isosorbiitdinitraat. Üks tablett sisaldab 5 mg isosorbiitdinitraati.

Abiained on laktoos, mannitool, maisitärklis, mikrokristalne tselluloos, kopolüvidoon, talk, ränidioksiid, magneesiumstearaat, naatriumtsüklamaat.

Kuidas ISDN-ratiopharm 5 mg välja näeb ja pakendi sisu

ISDN-ratiopharm 5 mg on ümmargused tabletid, poolitusjoonega ühel pool. Ravim on blisterpakendis, mis sisaldab 20, 50 ja 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja: ratiopharm GmbH,

Graf-Arco-Str. 3,

89079 Ulm,

Saksamaa

Tootja:

Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Str. 3,

89143 Blaubeuren,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm Akadeemia tee 19,

12 618, TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteegi Haruapteek (Kullerkupu apteek)

Õismäe tee 46, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6575585
A004@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek, Tartu, Anne tn

Anne tn 57, Tartu linn, Tartu maakond
7384315
A007@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Keskpuiestee Apteek

Keskpuiestee 35, Kiviõli
3374309
keskpuiestee35@hot.ee
Darbo laikas: I - V 09:00 - 18:00 VI 09:00 - 14:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating