Otsituimad TOP 5

Plaquenil First Pharma 200mg film-coated tablet N60 (0)

Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid >  Algloomade vastased ained
Nimetus: Plaquenil First Pharma 200mg film-coated tablet N60
Toimeained: Hydroxychloroquine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: First Pharma
ATC kood P01BA02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Hüdroksüklorokviin on malaariavastane aine, mida klassifitseeritakse ka kui aeglase toimega reumavastast ravimit.

Plaquenil’i kasutatakse järgmiste reumaatiliste ja dermatoloogiliste haiguste raviks:

‐ Süsteemne erütematoosne luupus

‐ Diskoidne erütematoosne lupus

‐ Reumatoidartriit

‐ Juveniilne (lapseea) krooniline artriit

‐ Fotodermatoosid JA

Plasmodium vivax, P. ovale, P. malariae tundlike tüvede poolt põhjustatud malaaria profülaktikaks.


Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Plaquenil sisaldab ravimit nimega hüdroksüklorokviinsulfaat.

Plaquenil vähendab autoimmuunhaiguste (inimese immuunsüsteem ründab vea tõttu iseennast) korral põletikku.

Seda kasutatakse järgmiste haiguste raviks:

Reumatoidartriit (liigesepõletik)

Juveniilne idiopaatiline artriit (lastel)

Diskoidne ja süsteemne erütematoosne luupus (naha või siseorganite haigus)

Päikesevalgusele tundlikud nahakahjustused

Plasmodium vivax, P. ovale, P. malariae tundlike tüvede poolt põhjustatud malaaria profülaktikaks..


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Plaquenil’i

raseduse ajal,

200 mg tablette ei manustata lastele kehakaaluga alla 31 kg,

kui olete toimeaine, 4-aminokinoliini ühendite või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,

kui te ei talu laktoosi,

kui teil esineb silma makulopaatia.

Kui te arvate, et teil võib esineda mõni nimetatud probleemidest või kui teil tekib mingeid kahtlusi, konsulteerige enne ravimi kasutama hakkamist arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne pikaajalise ravi alustamist teostab arst teile mõlema silma põhjaliku kontrolli, sinna kuuluvad nägemisteravuse, tsentraalse nägemisvälja ja värvinägemise kontroll. Ravi ajal tehakse teile selliseid uuringuid vähemalt kord aastas, samuti tehakse teile vahel kavereanalüüse.

Silmade uuringud toimuvad sagedamini juhul, kui:

teile määratud ravimiannus ületab 6,5 mg/kg/ööpäevas (ideaalkehakaalu korral),

teil on neerupuudulikkus,

olete eakas (üle 65-aastane)

teil on tekkinud nägemisteravuse langus.

Kui esineb nägemishäireid (nägemisteravuse, värvinägemise osas), teatage sellest otsekohe arstile, sest võib olla vajalik otsekohe ravi katkestada, teha silmauuring ja võibolla peate te jääma ka arstliku järelevalve alla.

Ravi määratakse teile ettevaatusega ka sel juhul, kui teil on maksa- või neerufunktsiooni häired, seedehäired, närvihaigused või vereloomehäired, kui te olete ülitundlik kiniini suhtes ja kui teil on teatud ensüümi glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas puudulikkus, kui teil on porfüüria või psoriaas.

Kui te saate ravi pikka aega, kontrollib arst ka teie skeletilihaste funktsiooni ja kõõluste reflekse. Kui tunnete nõrkust, rääkige sellest kohe arstile, võib olla tuleb teil ravi katkestada.

Väikesed lapsed on eriti tundlikud 4-aminokinoliinide toksiliste toimete suhtes, seega tuleb teil hoida hüdroksüklorokviini lastele kättesaamatus kohas.

Kindlasti peate te arsti informeerima ka kõikidest teistest kasutatavatest ravimitest.

Muud ravimid ja Plaquenil

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid, mis on teile arsti poolt kirjutatud või mida olete käsimüügist ostnud, võivad koostoimes Plaquenil’iga anda soovimatuid kõrvaltoimeid.

Kindlasti öelge arstile, kui kasutate digoksiini, insuliini või suukaudseid suhkurtõvevastaseid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Raseduse ajal Plaquenil’i ei kasutata.

Hoolikalt peab kaaluma hüdroksüklorokviini kasutamist imetamise ajal, kuna on tõestatud, et ravim eritub väikestes kogustes rinnapiima ja teatakse, et imikud on äärmiselt tundlikud 4-aminokvinoliinide toksilise toime suhtes.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui ravi ajal esineb nägemishäireid, tuleb vältida autojuhtimist ja masinatel töötamist, kuna hüdroksüklorokviin võib halvendada silmade kohanemisvõimet ja põhjustada nägemise ähmastumist.

Plaquenil sisaldab laktoosi

Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Plaquenil’i

‐ raseduse ajal,

‐ alla 6-aastastele lastele (200 mg tablette ei manustata lastele kehakaaluga alla 35 kg),

‐ kui teil esineb ülitundlikkus 4-aminokinoliini ühendite või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes,

‐ kui te ei talu laktoosi,

‐ kui teil esineb silma makulopaatia.

Kui te arvate, et teil võib esineda mõni nimetatud probleemidest või kui teil tekib mingeid kahtlusi, konsulteerige enne ravimi kasutama hakkamist arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Plaquenil

Enne pikaajalise ravi alustamist teostab arst teile mõlema silma põhjaliku kontrolli, sinna kuuluvad nägemisteravuse, tsentraalse nägemisvälja ja värvinägemise kontroll. Ravi ajal tehakse teile selliseid uuringuid vähemalt kord aastas, samuti tehakse teile vahel ka vereanalüüse.

Silmade uuringud toimuvad sagedamini juhul, kui:

‐ teile määratud ravimiannus ületab 6,5 mg/kg/ööpäevas (ideaalkehakaalu korral),

‐ teil on neerupuudulikkus,

‐ olete eakas (üle 65-aastane)

‐ teil on tekkinud nägemisteravuse langus.

Kui esineb nägemishäireid (nägemisteravuse, värvinägemise osas), teatage sellest otsekohe arstile, sest võib olla vajalik otsekohe ravi katkestada, teha silmauuring ja võibolla peate te jääma ka arstliku järelevalve alla.

Ravi määratakse teile ettevaatusega ka sel juhul, kui teil on maksa- või neerufunktsiooni häired, seedehäired, närvihaigused või vereloomehäired, kui te olete ülitundlik kiniini suhtes ja kui teil on teatud ensüümi - glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus, kui teil on porfüüria või psoriaas.

Kui te saate ravi pikka aega, kontrollib arst ka teie skeletilihaste funktsiooni ja kõõluste reflekse. Kui tunnete nõrkust, rääkige sellest kohe arstile, võib olla tuleb teil ravi katkestada.

Väikesed lapsed on eriti tundlikud 4-aminokinoliinide toksiliste toimete suhtes, seega tuleb teil hoida hüdroksüklorokviini lastele kättesaamatus kohas.

Kindlasti peate te arsti informeerima ka kõikidest teistest kasutatavatest ravimitest.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõned ravimid, mis on teile arsti poolt kirjutatud või mida olete käsimüügist ostnud, võivad koostoimes Plaquenil’iga anda soovimatuid kõrvaltoimeid.

Kindlasti öelge arstile, kui kasutate digoksiini, insuliini või suukaudseid suhkurtõvevastaseid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal Plaquenil’i ei kasutata.

Hoolikalt peab kaaluma hüdroksüklorokviini kasutamist imetamise ajal, kuna on tõestatud, et ravim eritub väikestes kogustes rinnapiima ja teatakse, et imikud on äärmiselt tundlikud 4-aminokvinoliinide toksilise toime suhtes.

Kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui ravi ajal esineb nägemishäireid, tuleb vältida autojuhtimist ja masinatel töötamist, kuna hüdroksüklorokviin võib halvendada silmade kohanemisvõimet ja põhjustada nägemise ähmastumist.

Oluline teave mõningate Plaquenil’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Plaquenil’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ainult suukaudseks manustamiseks. Annus manustatakse koos söögi või klaasitäie piimaga.

Reumaatilised haigused: hüdroksüklorokviini toime on kuhjuv ja ravitoime ilmneb alles mitme nädala pärast, kusjuures üsna varakult võivad ilmneda nõrgad kõrvaltoimed. Kui kuue kuu jooksul ei täheldata objektiivset paranemist, siis tuleb ravikuur katkestada.

‐ Reumatoidartriit: täiskasvanutele algannus 400…600 mg ööpäevas. Säilitusravi: 200…400 mg ööpäevas.

‐ Juveniilne (lapseea) krooniline artriit: annus ei tohiks olla suurem kui 6,5 mg/kg/ööpäevas või 400 mg ööpäevas sõltuvalt sellest, kumb annus on väiksem.

‐ Süsteemne ja diskoidne erütematoosne luupus: Täiskasvanutel alguses 400…800 mg ööpäevas. Säilitusravi: 200…400 mg ööpäevas.

‐ Fotodermatoosid: ravi peaks toimuma vaid perioodil, kui valguse käes viibimine on maksimaalne. Täiskasvanutele on 400 mg ööpäevas piisav.

Malaaria: Malaaria profülaktika: täiskasvanutele 400 mg üks kord nädalas, igal nädalal samal päeval. Lastel ja imikutel on iganädalane annus 6,5 mg/kg, kuid annus ei tohi olla suurem kui täiskasvanute annus olenemata lapse kehakaalust.

Malaaria profülaktikat tuleb alustada 1…2 nädalat enne endeemilisse piirkonda minekut, jätkata seal viibimise ajal ja veel 4 nädalat pärast piirkonnast lahkumist.

Kui teil on tunne, et Plaquenil’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Plaquenil’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate sisse liiga suure annuse tablette, teatage sellest kohe arstile või minge lähima haigla intensiivravi osakonda.

4-aminokinoliinide üleannustamine on ohtlik eriti väikelaste puhul, sest isegi nii väikesed kogused kui 1…2 g on osutunud surmavaks.

Üleannustamise sümptomiteks võivad olla peavalu, nägemishäired, südameveresoonkonna häired ja krambid, kaaliumivaegus ja südamerütmihäired, millele järgneb äkiline varane hingamise ja südametöö seiskus. Kuna need toimed võivad avalduda koheselt pärast liiga suure annuse võtmist, peab ka ravi alustama viivitamatult. Koheselt tuleb esile kutsuda oksendamine või teha maoloputus.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ainult suukaudseks manustamiseks. Annus manustatakse koos söögi või klaasitäie piimaga.

Reumaatilised haigused: hüdroksüklorokviini toime on kuhjuv ja ravitoime ilmneb alles mitme nädala pärast, kusjuures üsna varakult võivad ilmneda nõrgad kõrvaltoimed. Kui kuue kuu jooksul ei täheldata objektiivset paranemist, siis tuleb ravikuur katkestada.

Reumatoidartriit: täiskasvanutele algannus 400…600 mg ööpäevas. Säilitusravi: 200…400 mg ööpäevas.

Juveniilne idiopaatiline artriit (lastel): Minimaalne annus peab olema toimiv, kuid ei tohi ületada 6,5 mg/kg/ööpäevas (ideaalkehakaalu korral).

Süsteemne ja diskoidne erütematoosne luupus: Täiskasvanutel alguses 400…800 mg ööpäevas. Säilitusravi: 200…400 mg ööpäevas.

Naha seisundid, mis on põhjustatud või mis süvenevad päiksevalguse toimel: ravi peaks toimuma vaid perioodil, kui valguse käes viibimine on maksimaalne. Täiskasvanutele on 400 mg ööpäevas piisav

Malaaria: Malaaria profülaktika: täiskasvanutele 400 mg üks kord nädalas, igal nädalal samal päeval. Malaaria profülaktikat tuleb alustada 1…2 nädalat enne endeemilisse piirkonda minekut, jätkata seal viibimise ajal ja veel 4 nädalat pärast piirkonnast lahkumist.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te võtate Plaquenil’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate sisse liiga suure annuse tablette, teatage sellest kohe arstile või minge lähima haigla intensiivravi osakonda.

4-aminokinoliinide üleannustamine on ohtlik, eriti väikelaste puhul, sest isegi nii väikesed kogused kui 1…2 g on osutunud surmavaks.

Üleannustamise sümptomiteks võivad olla peavalu, nägemishäired, südameveresoonkonna häired ja krambid, kaaliumivaegus, südamerütmihäired, QT-intervalli pikenemine, torsades de pointes, ventrikulaarne tahhükardia ja ventrikulaarne fibrillatsioon, millele järgneb äkiline eluohtlik hingamise ja südametöö seiskus. See nõuab kohest arstiabi, kuna nimetatud sümptomid võivad tekkida vahetult pärast üleannustamist. Koheselt tuleb esile kutsuda oksendamine või teha maoloputus.

Kui te unustate Plaquenil’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Plaquenil’i võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik teised ravimid , võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Silmad:

Võivad tekkida nägemishäired ja teised silmakahjustused, millega kaasnevad näiteks nägemisvälja ahenemine, värviliste rõngaste nägemine, ebaloomulike värvide nägemine, nägemislangus. Varases staadiumis tundub see olevat pöörduv. Teatatud on makulopaatiast ja maakuli degeneratsioonist, mis võivad olla pöördumatud.

Teised kõrvaltoimed:

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Mõnikord võivad tekkida nahalööbed, naha ja limaskestade pigmentatsiooni muutused (nt pruunid laigud), juuste pleekimine ning väljalangemine. Need sümptomid kaovad ravi katkestamisel. Harva võib tekkida ka raskemaid nahareaktsioone (multiformne erüteem, dermatiit, toksiline epidemaalne nekrolüüs). Hüdroksüklorokviin võib ägestada psoriaasi.

Seedetrakti nähud:

Võib esineda seedetrakti häireid nagu iiveldus, kõhulahtisus, isutus, kõhuvalu, harva oksendamine. Tavaliselt need sümptomid kaovad kohe, kui annust vähendatakse või ravi katkestatakse.

Närvisüsteemi häired:

Harva esineb pearinglust, peavalu, krampe.

Närvi ja lihassüsteemi nähud:

Võib tekkida lihaste nõrkust ja kõhetumist. Need nähud mööduvad pärast ravimi ärajätmist, kuid paranemine võib aega võtta mitu kuud. Esineb ka kergeid tundlikkuse ja kõõlusreflekside häireid.

Psühhiaatrilised häired:

Närvilisus, meeleolu kõikumine, psühhoosid, suitsidaalne käitumine.

Kõrva ja labürindi kahjustused:

Tasakaaluhäireid, kohin kõrvus, kuulmiskadu.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

Võib tekkida lihaste nõrkust ja kõhetumist. Need nähud mööduvad pärast ravimi ärajätmist, kuid paranemine võib aega võtta mitu kuud. Esineb ka kergeid tundlikkuse- ja kõõlusreflekside häireid.

Südame häired:

Harva on täheldatud südamelihase haigestumist.

Vere ja lümfisüsteemi häired:

Harva esineb luuüdi pärssumist. Tekkida võib aneemia (kehvveresus), aplastiline aneemia, agranulotsütoos, vere valgeliblede arvu vähenemine ja trombotsütopeenia.

Ainevahetus ja toitumishäired

Anoreksia. Hüdroksüklorokviin võib ägestada porfüüriat.

Maksa ja sapiteede häired:

Üksikjuhtudel on leitud maksafunktsiooni analüüside tulemustes muutusi.

Immuunsüsteemi häired:

Teatatud on nõgestõvest, angioödeemist (hooti esinev lokaalne nahaturse) ja bronhospasmist (bronhilihastekramp).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik teised ravimid , võib ka Plaquenil põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Silmad:

Võivad tekkida nägemishäired ja teised silmakahjustused, millega kaasnevad näiteks nägemisvälja ahenemine, värviliste rõngaste nägemine, ebaloomulike värvide nägemine, nägemislangus. Varases staadiumis tundub see olevat pöörduv.

Teised kõrvaltoimed:

Nahanähud:

Mõnikord võivad tekkida nahalööbed, naha ja limaskestade pigmentatsiooni muutused (nt pruunid laigud), juuste pleekimine ning väljalangemine. need sümptomid kaovad ravi katkestamisel. Harva võib tekkida ka raskeid nahareaktsioone (multiformne erüteem, dermatiit). Hüdroksüklorokviin võib ägestada psoriaasi.

Seedetrakti nähud:

Võib esineda seedetrakti häireid nagu iiveldus, kõhulahtisus,isutus, kõhuvalu, harva oksendamine. Tavaliselt need sümptomid kaovad kohe, kui annust vähendatakse või ravi katkestatakse.

Kesknärvisüsteeminähud:

Harva esineb pearinglust, tasakaaluhäireid, kohinat kõrvus, kuulmiskadu, peavalu, närvilisust, meeleolu kõikumist, psühhoose, krampe.

Närvi ja lihassüsteemi nähud:

Võib tekkida lihaste nõrkust ja kõhetumist. Need nähud mööduvad pärast ravimi ärajätmist, kuid paranemine võib aega võtta mitu kuud. Esineb ka kergeid tundlikkuse ja kõõlusreflekside häireid.

Südame-veresoonkonna nähud:

Harva on täheldatud südamelihase haigestumist.

Vereloome nähud:

Harva esineb luuüdi pärssumist. Hüdroksüklorokviin võib ägestada porfüüriat. Tekkida võib aneemia

(kehvveresus), aplastiline aneemia, agranulotsütoos, vere valgeliblede arvu vähenemine ja trombotsütopeenia.

Maksanähud:

Üksikjuhtudel on leitud maksafunktsiooni analüüside tulemustes muutusi.

Allergilised reaktsioonid:

Teatatud on nõgestõvest, angioödeemist (hooti esinev lokaalne nahaturse) ja bronhospasmist (bronhilihastekramp).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile, sest vajalikuks võib osutuda ravi katkestamine või annuse vähendamine. Selle üle otsustab ainult teie arst. Kõikidest ebasoovitavatest ja ebaharilikest nähtudest ravimi kasutamise ajal peab koheselt informeerima arsti.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage Plaquenil’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage Plaquenil’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistrile ja karbile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Plaquenil sisaldab

Toimeaine on hüdroksüklorokviinsulfaat. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg hüdroksüklorokviinsulfaati.

Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, povidoon K25, maisitärklis, magneesiumstearaat, hüpromelloos, titaandioksiid, makrogool 4000, puhastatud vesi.

Kuidas Plaquenil välja näeb ja pakendi sisu 60 tabletti blisterpakendis.

Teisese müügiloa hoidja

First Pharma OÜ

Endla 69/Keemia 4

10615 Tallinn

Tootja:

Sanofi-Synthelabo Ltd.

Edgefield Avenue

Fawdon Newcastle-upon-Tyne NE3 3TT

Ühendkuningriik

Ümberpakendaja

Magnum Logistics OÜ

Vae 16

76401 Laagri

Saue vald

Harjumaa


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Plaquenil sisaldab

‐ Toimeaine on hüdroksüklorokviinsulfaat. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg hüdroksüklorokviinsulfaati.

‐ Abiained on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, povidoon K25, maisitärklis, magneesiumstearaat, puhastatud vesi.

Tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid, makrogool 4000, laktoosmonohüdraat, puhastatud vesi.

Kuidas Plaquenil välja näeb ja pakendi sisu 60 tabletti blisterpakendis.

Teisese müügiloa hoidja

First Pharma OÜ

Endla 69 / Keemia 4

10615 Tallinn

Tootja:

Sanofi-Synthelabo Ltd.

Edgefield Avenue

Fawdon Newcastle-upon-Tyne NE3 3TT

Ühendkuningriik

Ümberpakendaja

Magnum Logistics OÜ

Vae 16

76401 Laagri

Saue vald

HarjumaaApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustvee Apteek

Tartu tn 3, Mustvee linn, Jõgeva maakond
7726205
mustvee2@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tõrva Keskapteek

Valga tn 3, Tõrva linn, Valga maakond
7632104
benu.5120@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating